DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

O projektu

Projekt Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008238
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání
Název projektu EN: Learning programs as an effective means of linking formal and non-formal (interest) education

Fyzická realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

 

 

 

Jak je projekt financován?
Projekt Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání je financován dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Kdo je do projektu zapojen?
Příjemcem dotace je Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy. Celkem bude zapojeno 46 spolupracujících subjektů a partner – Sdružení pracovníků DDM v ČR.
Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a evaluace 72 výukových programů a metodik.
​​​​​​​Na koho jsou výukové programy cíleny?
Výukové programy jsou cíleny na žáky a studenty mateřských, základních a středních škol.
Co programy nabízejí a čeho chtějí dosáhnout?
Všechny programy budou rozvíjet kompetence v rámci zvolených tematických oblastí v kontextu s Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020 a dalšími strategickými dokumenty MŠMT. Jednotlivé výukové programy budou koncipovány tak, aby cíleně podporovaly rozvoj kompetencí: komunikaci v mateřském a cizím jazyce; matematické schopnosti a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií; schopnost práce s digitálními technologiemi; schopnost učit se; podporu sociálních a občanských schopností; smyslu pro iniciativu a podnikavost a kulturní povědomí a vyjádření.... číst dále
Jaké aktivity budou v projektu realizovány?
Všechny aktivity projektu budou koncipovány tak, aby zároveň docházelo k navazování dlouhodobějších partnerství mezi školami a školskými zařízeními zajišťujícími neformální (zájmové) vzdělávání v prostředí středisek volného času a domů dětí a mládeže, případně dalšími organizacemi zajišťujícími neformální vzdělávání jako jsou knihovny, muzea, skanzeny, zoologické zahrady apod. ...číst dále

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Hackuj jako profík!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Změny v klientském účtu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Podzimní prázdniny 27. – 29. 10. 2021

  VÍCE INFORMACÍ