Ve spolupráci s vybranými subjekty po celé České republice vytváříme 72 ucelených programů. Programy jsou tvořeny jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání. Programy jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí.

Každý program je rozpracován na 16 vyučovacích hodin. Náplň programů může být využita komplexně, nebo se z jednotlivých programů může použít jen jeho část. Každý nově vytvořený program byl 2x ověřen v praxi na cílové skupině žáků.

Programy s doprovodnými materiály podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

 

 

Aktuality

Články

Kontaktní formulář
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Karlínské nám. 7
186 00 Praha 8
222 333 843

Spojení

Metro B/C – Florenc, metro B – Křižíkova
Tramvaj 3, 8, 24 – Karlínské náměstí