Akademie mládeže

VŠCHT v Praze a Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol i ostatní zájemce z řad veřejnosti již 54. ročník Akademie mládeže. Přednášky se každoročně konají vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B VŠCHT (Praha 6 – Dejvice, Technická 1903). Vzhledem k omezením v roce 2020 bude letošní ročník bez možnosti přímé účasti. Zájemci ale o přednášky určitě nepřijdou. Tým VŠCHT připravuje zveřejnění plánovaných přednášek, odkazy budeme průběžně doplňovat v níže umístěném programu. Informace k přednáškám na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Akademie mládeže 2021 – pravidla pro účast na přednáškách:

Pořadatelé přednášek řeší nejen velmi pečlivě přípravu jednotlivých témat, ale i zdravotní bezpečnost návštěvníků VŠCHT. V místě konání jednotlivých přednášek je k dispozici desinfekce i tekoucí voda, a zajištěn bude i dostatečný rozestup účastníků. Předběžná registrace účastníků není nutná, na místě nicméně proběhne evidence příchozích. V prostorách školy i po dobu přednášky jsou účastníci (mimo prezentujícího) povinni mít zakrytá ústa a nos. Prosíme účastníky, aby v případě zájmu o některou z přednášek, přicházeli pouze jsou-li zdraví. Děkujeme.

Akademie mládeže 2021 – program 54. ročníku:

Téma: Intermetalické sloučeniny jako kovové materiály budoucnosti
Přednášející: doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Datum: 5. 10. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Trendy v oblasti detergentů a kosmetiky očima chemika
Přednášející: prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc.
Datum: 12. 10. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Umělý život chemických robotů
Přednášející: doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D.
Datum: 2. 11. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Odpadní vody – nepříjemný odpad nebo cenný zdroj?
Přednášející: doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Datum: 9. 11. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Polyethylen jako chemická specialita
Přednášející: doc. Ing. Jan Merna, Ph.D.
Datum: 23. 11. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Výroba piva z pohledu chemika
Přednášející: prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.
Datum: 7. 12. 2021

Akademie mládeže 2020 – program 53. ročníku:

Téma: Virové pandemie byly, jsou a budou
Přednášející: doc. Ing. Dr. Michaela Rumlová
Odkaz na přednášku (zveřejněna 15. 10. 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Moderní trendy v potravinářství – zaměření na cereální chemii, technologii a výživu
Přednášející: doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
Odkaz na přednášku (zveřejněna 21. 10. 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Zachrání nás bioplasty?
Přednášející: Ing. Lenka Malinová, Ph.D.
Odkaz na přednášku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Satelitní analýza ovzduší
Přednášející: doc. Ing. František Skácel, CSc.
Odkaz na přednášku: přednáška neuskutečněna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Kam s ní? Ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do baterií a průtočných baterií
Přednášející: prof. Ing. Dr. Juraj Kosek
Odkaz na přednášku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Role fluorovaných sloučenin v současném světě 
Přednášející: prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Odkaz na přednášku