Centrum pro předškolní děti

V současné době máme naplněnou kapacitu. 

Pro děti: 3–5 let
Kdy: pondělí–pátek, 7:30–13:00
Kde: Stanice přírodovědců, Drtinova 1a, Praha 5, klubovna U Krokouše
Cena: 1.800 Kč/měsíc
Lektorky: Jaroslava Hlaváčková, Monika Melichárková
Kontakt: marie.roubickova@ddmpraha.cz, 777 706 635 (v době od 12:30 do 8:00 – pouze SMS)

 • Činnost centra je zaměřena na všestranný rozvoj dětí.
 • Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku.
 • Děti vedeme k soběstačnosti i aktivní činnosti.
 • Rozvíjíme morální vlastnosti i ve vztahu k rostlinám a živočichům.
 • Děti jsou v pravidelném a přímém kontaktu se zvířaty a rozlehlou zahradou.
 • Nabízíme pestré tvořivé činnosti a aktivity pro děti.
 • Děti vychováváme bez televize a počítače. V našem CPD dětem čteme a zpíváme.
 • Cvičíme s dětmi jógu.
 • Pravidelně s dětmi hravou formou procvičujeme nácvik výslovnosti v rámci logopedické prevence.
 • Veškeré činnosti centra jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy.

Maximální počet dětí v CPD je 18.

Podmínky přijetí do CPD:

 • dovršený věk 3 let, případně 3. narozeniny v měsíci nástupu do CPD
 • samostatnost v oblékání a jídle
 • zvládnuté hygienické návyky

Program:
07.30–09.00  scházíme se, volná hra, individuální činnost
09.00–10.00  úklid hraček, cvičení, výtvarka, hlavní činnost
10.00–10.45  hygiena, svačina
10.45–12.00  oblékání se na ven, pobyt venku
12.00–12.30  oběd
12.30–13.00  hry, individuální činnost, vyzvedávání dětí

Adresa:
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Drtinova 1a
150 00  Praha 5-Smíchov


Galerie