DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

CPD U Krokouše

Pro děti:

3–5 let

Kdy:

pondělí–pátek, 7.30–13.00

Kde: 

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5, klubovna U Krokouše

Cena:

1 800 Kč/měsíc

Lektorky:

Monika Melichárková, Jaroslava Hlaváčková

Kontakt:

cpdsp@seznam.cz, 777 706 635 (v době od 12.30 do 8 h pouze SMS)

Činnost centra je zaměřena na všestranný rozvoj dětí.
Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku.
Děti vedeme k soběstačnosti i aktivní činnosti.
Rozvíjíme morální vlastnosti i ve vztahu k rostlinám a živočichům.
Děti jsou v pravidelném a přímém kontaktu se zvířaty a rozlehlou zahradou.
Nabízíme pestré tvořivé činnosti a aktivity pro děti.
Děti vychováváme bez televize a počítače. V našem CPD dětem čteme a zpíváme.
Cvičíme s dětmi jógu.
Pravidelně s dětmi hravou formou procvičujeme nácvik výslovnosti v rámci logopedické prevence.
Veškeré činnosti centra jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy.
Maximální počet dětí v CPD je 18.

Podmínky přijetí do CPD:

 • dovršený věk 3 let, případně 3. narozeniny v měsíci nástupu do CPD
 • samostatnost v oblékání a jídle
 • zvládnuté hygienické návyky

Program:
07.30–09.00  scházíme se, volná hra, individuální činnost
09.00–10.00  úklid hraček, cvičení, výtvarka, hlavní činnost
10.00–10.45  hygiena, svačina
10.45–12.00  oblékání se na ven, pobyt venku
12.00–12.30  oběd
12.30–13.00  hry, individuální činnost, vyzvedávání dětí

Adresa:
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Drtinova 1a
150 00  Praha 5-Smíchov

Kontakt:
Monika Melichárková, Jaroslava Hlaváčková
777 706 635 (v době od 12.30 do 8 h pouze SMS)
cpdsp@seznam.cz

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Pravidla bodového programu (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volné místo v CPD Cipísek

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hackuj jako profík!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pravidla bodového programu (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Služba převádění ze škol na kroužek je osvědčená cesta pro nejmladší školáky

  VÍCE INFORMACÍ